כי היא מושלמת לאקדמיה             .

המערכת בנויה כך, שניתן לאסוף את נתוני הטיפול והבדיקה (מבוצעת גם כן בVAST) ולנתח אותם על פי קבוצות במודול איחודי: VAST RESEARCH