כי היא מושלמת עבור משתקמים

מטופלים בכל הגילאים מונחים לבצע תרגילים משמעותיים עבורם, בתדירות ובעצימות המומלצים בהנחיות הקליניות העדכניות... וכל זאת בחיוך ובהנהה