רק ב- VAST!

   המערכת כוללת עשרות מטלות טיפוליות שניתן לשלב בתוכנית טיפול במחוייטת באופן אישי ומדוייק או על ישי בחירת מתוך עשרות תוכניות מוכנות מראש
כל מטלה ניתנת להפעלה על ידי תנועות או חלקי גוף שונים, על פי צרכי המטופל, ובנוסף על ידי שימוש בסנסורים שונים כמו Kinect, Leap Motion או Real Sense